ثبت نارضایتی

شیوه نامه حل اختلاف درونی

هدف از حل اختلاف درونی ایجاد یک برنامه غیر رسمی حل اختلاف جهت رسیدگی به نارضایتی های ایجاد شده میان بازاریابان، مشتریان و شرکت است.

این برنامه می تواند با رعایت و حفظ سلسله مراتب، اکثریت قریب به اتفاق نارضایتی ها را در همان وهله اول برطرف کند.

مراحل ثبت نارضایتی درونی شامل موارد زیر است:

  • ابتدا می بایست مشکل خود را از طریق سایت رسمی شرکت و در بخش ثبت نارضایتی ثبت کنید.
  • بعد از طرح نارضایتی کد رهگیری 14 رقمی حل اختلاف درونی را دریافت خواهید کرد.
  • مدیر ناظر (نماینده شرکت) ظرف مدت 3 روز کاری اطلاعات را برای فردی که نارضایتی از او صورت گرفته است ارسال می کند.
  • فردی که نارضایتی از او صورت گرفته است باید ظرف مدت 5 روز کاری اطلاعات درخواستی را برای مدیر ناظر ارسال کند.
  • در صورت دریافت اطلاعات از فردی که نارضایتی از او صورت گرفته است، مدیر ناظر ظرف مدت 10 روز نتیجه را اعلام می کند.
  • در صورت عدم دریافت اطلاعات لازم، مدیر ناظر نتیجه را به نفع شخص ناراضی اعلام خواهد کرد.

مواردی که در سیستم حل اختلاف درونی در شرکت های بازاریابی شبکه ای بررسی می شود:

  1. 1. اعلام نارضایتی بازاریاب از شرکت
  2. 2. اعلام نارضایتی شرکت از شرکت
  3. 3. اعلام نارضایتی مشتری از شرکت

نکته 1: در سه حالت اول که یک طرف نارضایتی شرکت است، در صورت عدم رضایت از نتیجه حاصله، طرفین می توانند نارضایتی خود را در کمیته بیرونی با استفاده از کد حل اختلاف درونی 14 رقمی که دریافت نموده اند در سایت info@mlmbook.ir مطرح کنند.

^