منشور اخلاقی

با یاری خداوند
ما اعضای خانواده بزرگ بازاریابی شبکه ای گسترش بهداشت ارغوان با ایمان به اراده خداوند متعال هم پیمان میشویم این ارزش ها و تعهدات ذیل را در راستای تحقق اهداف سازمان که ضامن دستیابی به رضایت مشتریان و در بردارنده رضایت الهی است ،سرلوحه اخلاق حرفه ای خود قراردهیم و خداوند را همیشه ناظر بر اعمال خود  بدانیم. 

به اصول سه گانه نظام های مدیریت کیفیت یعنی بهبود مستمر ،مشارکت کارکنان و رضایت مشتری پایبند بوده و در جهت ارتقای آن بکوشیم.
صبر و شکیبایی پیشه خود میسازیم و با برخورد مناسب و سعه صدر و خوشرویی، فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل  ارباب رجوع را ترویج و از هرگونه اتلاف وقت خودداری کرده، آن را مصــــداق تضییع حقوق مشتریان به شمار خواهیم آورد.
برتری در فرایند های کسب و کار را به منظور جلب رضایت مشتریان  خود در نظر گرفته  ونظم و آراستگی ،وقت شناسی، گشاده رویی، خلق نیکو،اطلاع رسانی دقیق ،دقت ،صداقت، سرعت عمل،عدالت و انصاف ، تقوی و وجدان کاری در انجام وظایف محوله سازمانی را در راستای حفظ تکریم ارباب رجوع به کار گیریم.
با استقبال و بهره مندی از نظرات و پیشنهاد های سازنده و بسط فرهنگ انتقاد پذیری موجب بهبود عملکردو افزایش اعتماد عمومی خواهیم شد.
با رعایت و اجرای کامل قوانین و مقرارات جاری بازاریابی شبکه ای کشور و شرکت در جهت رسیدن به اهداف سازمان گام برمیداریم
با باور و حفظ ارزش های اسلامی و ملی و پرهیز از هرگونه حاشیه های ضد اخلاقی و هنجار ی همراه با پیروی در عمل و گفتار 
با حفظ شئونات اسلامی  و رعایت نظم و آراستگی ،وقت شناسی در هنگام ورود به سازمان برای شرکت در جلسات وکلاس های مربوطه
با پایبندی به ارزش های اخلاقی با حفظ صراحت و صداقت و مسئولیت پذیری  
اجرای صحیح تعهدات ، احساس مسئولیت و تعلق خاطربه حرفه بازاریابی شبکه ای 
در برابر همنوعان خود به خصوص همکاران و اربابان رجوع صمیمی و فروتن بوده و با گشاده رویی، خلق نیکو با آگاهی از وظایف و تعهدات خویش و با رعایت احترام  و ادب و متانت ، حقوق و نیاز های آنان را محترم شمرده و با احساس مسئولیت و تعهد کاری در انجام وظایف جهت توسعه و تعالی سازمان حرکت نماییم.
با احترام به سایر شرکت های بازار یابی شبکه ای و عدم تخریب آنها چرا که ما همه همکار هستیم و تلاش ما در رشد این صنعت نوپا می باشد.
با حمایت و همکاری با افراد زیر مجموعه در راستای رسیدن به اهداف گروهی و سازمان تلاش می کنیم.
با رعایت عدالت و انصاف ، تقوی و وجدان کاری در جهت حفظ تکریم ارباب رجوع عمل می کنیم.
مشتریان را سرمایه های واقعی شرکت تلقی نماییم و منافع شرکت که موفقیت همه اعضا است را در منافع مشتریان جستجو کنیم و اهداف شرکت را در اهداف توسعه کاری بیابیم. 
حفظ اطلاعات و اسرار شرکت و مشتریان را از اهم وظایف خود دانسته و به آن پایبندیم .
در راستای کسب وارتقای مستمر آموزش ،  تخصص ، دانش حرفه ای می کوشیم و میدانیم تجربه ، تحقیق، پژوهش، نوآوری ،خلاقیت از ضروریات است ، لذا از تلاش در راه کسب آنها دریغ نخواهیم کرد.
ارتقاء کیفی و اثر بخش ساختن فعالیت ها با توجه به رویکرد مشتری مداری را اجرا نموده و ارج نهیم.
میدانیم رمز موفقیت و بقاء ، در شناسایی و تامین نیاز های حال و آینده مشتریان که موجب رشد رفاه  و تعالی زندگی آنان می شود.

مجاهدت فعالان عرصه کار و تولید و تلاش در تولید ملی یک ضرورت است بنابر این ما به شعار
با افتخار ساخت ایران
پایبندیم.

عموم همکاران با استعانت از درگاه ایزد منان و با درک صحیح از مسئولیت خطیر و ارزشمند خویش در راستای افزایش رضایتمندی و پاسداری از کرامت انسانی بیش از پیش کوشا و ساعی خواهیم بود.  

 
^