طرح درآمد زایی

طرح درآمدزایی شرکت گسترش بهداشت ارغوان

 • 1. پورسانت خرده فروشی ارغوان 10%
 • 2. پاداش چند سطحی ارغوان      13%
 • 3. پاداش تفاضلی ارغوان      10%
 • 4. پاداش تدبیر راهبران ارغوان 7%
 • 5. پاداش حامی ارغوان
 • مجموع پورسانت پرداختنی 40%
 • کلیه کالاها دارای امتیاز 100 می باشد
 • هزینه پست
  • 100.000 ریال برای سفارشات تا مبلغ 1.500.000 ریال
  • 50.000 ریال برای سفارشات تا مبلغ 3.000.000 ریال
  • رایگان برای سفارشات بالای مبلغ 3.000.000 ریال

تعاریف

1 . بازاریاب فعال: شرط فعال شدن و دریافت پورسانت از سازمان فروش ، 100 امتیاز سفارش شخصی در هر ماه )بدون احتساب هزینه ارسال، مالیات بر ارزش افزوده می باشد(

2 . ارزش تجاری کالا: هر محصولی که در سبد گسترش بهداشت ارغوان وجود دارد، دارای ارزش تجاری می باشد که براساس قیمت تمام شده کالا, هزینه حمل کالا, سود کالا , میزان فروش کالا و سایر هزینه ها و بر مبنای در صدی از قیمت کالا می باشد.

نکته: در حال حاضر کلیه کالاها دارای ارزش تجاری 100% می باشد

3 . امتیاز: هر 1000 تومان یک امتیاز دارد برای مثال شرط فعال بودن 100 امتیاز سفارش شخصی به معنی 100.000 تومان سفارش شخصی است

4 . قانون کمپرس: اگر در پایان ماه، فردی "نماینده فعال " نباشد، در طرح در آمدزایی همان ماه در نظر گرفته نشده و تیم فروش وی به یک سطح بالاتر انتقال می یابد.

 1. پورسانت خرده فروشی ارغوان (10%)

شرح : پورسانت خرده فروشی در شرکت برابر 10  درصد از قیمت مصرف کننده هر کالا است که به صورت تخفیف اعمال می گردد. فرض کنید شما کالا یا مجموعه کالاهایی را به قیمت مصرف کننده 100 هزار تومان از شرکت خریداری می کنید، این تخفیف به صورت مستقیم بر روی کالا یا فاکتور اعمال شده و شما آن را به قیمت 90 هزار تومان خریداری می کنید

100.000 10 % = 90.000

 1. پاداش چند سطحی ارغوان (13%)

شرح : بر روی کلیه فروش هایی که در سطح اول تا هفتم شما در ازای هر فروشی که توسط هر فرد صورت می گیرد شما درصد های مشخص شده زیر را دریافت می کنید.

شرط : لازمه دریافت این پاداش فعال بودن هر فرد است.

سطوح

درصد پاداش چند سطحی ارغوان

1

%3

2

%2

3

%2

4

%2

5

%1

6

%1

7

%2

مجموع پاداش چند سطحی ارغوان

13%

 


 

 1. پاداش تفاضلی ارغوان (%10)

سطوح بازاریابان

امتیازمجموعه + امتیاز شخصی

درصد پاداش

بازاریاب فعال ارغوان

100 499

0%

بازاریاب تازه کار سطح یک ارغوان

500 1999

​1%

بازاریاب تازه کار سطح دو ارغوان

2000 4999

2.5%

بازاریاب تازه کار سطح سه ارغوان

5000 7999

4%

بازاریاب ارشد سطح یک ارغوان

8000 11999

5.5%

بازاریاب ارشد سطح دو ارغوان

12000 15999

7%

بازاریاب ارشد سطح سه ارغوان

1​6000  19999

8.5%

بازاریاب  حرفه ای ارغوان

 20000  به بالا 10%

 

شرح :

مجموع امتیازات شخصی و گروهی شما در جدول فوق ، سطح پاداش تفاضلی ارغوان  را تعیین می کند. بعد از تعیین سطح پاداش تفاضلی ارغوان در جدول فوق ابتدا درصد شما در ارزش تجاری شخصیتان ضرب می گردد و در ادامه جهت محاسبه پورسانت مجموعه ای، در ابتدا رده هر فرد مستقیم شما در جدول پاداش تفاضلی  با توجه به امتیاز  شخصی و گروهی او تعیین می گردد و در ادامه با افتراق رده فرد مستقیم شما از رده هر یک از گروه های مستقیم و ضرب آن در ارزش تجاری آن گروه میزان عایدی از پورسانت مجموعه ای مشخص می شود. در این پاداش در صورتی که درصد پاداش شما با فرد مستقیم گروه فروشتان برابر شود، شما هیچ پورسانتی دریافت نخواهید کرد . بدین ترتیب بازاریاب برمبنای اختلاف پاداش خود با هر دست ، از آن دست پاداش دریافت خواهد نمود .

شرط : لازمه دریافت این پاداش فعال بودن هر فرد است.

 1. پاداش تدبیر راهبران ارغوان (7%)

 

شرح  : پاداش تدبیر راهبران ارغوان بر روی امتیاز مجموعه شما  از لایه اول تا لایه چهارم پرداخت می گردد.

زمانی که به رده تبیرگر سطح یک یا بالاتر می رسید همه افرادی که در سازمان فروش شما به رده خودتان یا بالاتر از رده خودتان نرسیده اند لایه اول شما را تشکیل می دهند .در هر شاخه اولین فردی که به رده شما یا بالاتر برسد کل سازمان فروش ان شخص لایه دوم شما را تشکیل می دهند و به همین ترتیب دومین نفر در همان شاخه که به رده شما یا بالاتر برسد کل سازمان فروش ان شخص لایه سوم شما را تشکیل می دهند و سومین نفر در همان شاخه که به رده شما یا بالاتر برسد کل سازمان فروش آن شخص لایه چهارم شما را تشکیل می دهند ونفر چهارم در همان شاخه که به رده شما یا بالاتر برسد کل سازمان آن فرد لایه پنجم شما را تشکیل می دهند. در پاداش تدبر اغوان میتوانید بین یک تا چهار لایه پاداش دریافت کنید و از لایه پنج به بعد پاداشی دریافت نخواهید کرد .

 

سطوح راهبران تدبیرگر

تعداد بازاریاب حرفه ای و راهبر تدبیرگر

امتیاز گروه شخصی

سطوح پاداش راهبران تدبیرگر

درصد پاداش هر لایه

راهبر تدبیرگر سطح 1

یک بازاریاب حرفه ای ارغوان

​4000

لایه اول

لایه اول

 2%

راهبر تدبیرگر سطح 2

یک راهبر تدبیرگر سطح 1 در یک شاخه و

یک راهبر تدبیرگر سطح 1 در شاخه دوم

​3000

لایه اول و لایه دوم

لایه دوم

 2%

راهبر تدبیرگر سطح 3

یک راهبر تدبیرگر سطح ​1 در یک شاخه و

یک راهبر تدبیرگر سطح 2 در شاخه دوم و

یک راهبر تدبیرگر سطح 2 در شاخه سوم

​2000

لایه اول و لایه دوم و لایه سوم

لایه سوم

 1.5%

راهبر تدبیرگر سطح 4

یک راهبر تدبیرگر سطح ​2 در یک شاخه و

یک راهبر تدبیرگر سطح ​2 در شاخه دوم و

یک راهبر تدبیرگر سطح ​3 در شاخه سوم و

یک راهبر تدبیرگر سطح 3 در شاخه چهارم

​1000

لایه اول و لایه دوم و لایه سوم و لایه چهارم

 لایه چهارم

 1.5%

مجموع پاداش تدبیر راهبران ارغوان

 

 

7%

شرط :

 • لازمه دریافت این پاداش فعال بودن هر فرد است.
 • تعداد بازاریاب حرفه ای و راهبر تدبیرگر مطابق با جدول مرجع پاداش تدبیر راهبران
 • کسب امتیاز گروه شخصی در هر سطح راهبری مطابق با جدول مرجع پاداش تدبیر راهبران

نکته: هر بازاریاب می تواند شرط گروه شخصی را در جایگاه خودش ثبت کند . یا در یک یا چند شاخه ایجاد کند

 1. پاداش حامی ارغوان ( پاداش مانده )

 

شرح : این پاداش به افراد رده بازاریاب تازه کار سطح سه تا بازاریاب راهبر تدبیرگر سطح چهارم داده خواهد شد و براساس مقدار مانده ارزش تجاری شرکت نسبت به خروجی 40 درصد از فروش کل می باشد. سهم هر فرد بر اساس امتیاز جدول مرجع پاداش حامی ارغوان مشخص میگردد.

شرط : لازمه دریافت این پاداش فعال بودن هر فرد است.

پاداش مانده شما: (ارزش تجاری کل شرکت × درصد پرداخت نشده ارزش تجاری) × (امتیاز شما ÷ امتیاز کل واجدین شرایط)

 

سطوح بازاریابان و راهبران تدبیرگر

امتیاز پاداش حامی ارغوان

20 نفر برتر خرده فروشان

1

بازاریاب تازه کار سطح سه ارغوان

2

بازاریاب ارشد سطح یک ارغوان

4

بازاریاب ارشد سطح دو ارغوان

6

بازاریاب ارشد سطح سه ارغوان

8

بازاریاب  حرفه ای ارغوان

10

راهبر تدبیرگر سطح 1

11

راهبر تدبیرگر سطح 2

12

راهبر تدبیرگر سطح 3

13

راهبر تدبیرگر سطح 4

14

^