آيين نامه اجرايي مواد 38 و 42 قانون تجارت الكترونيكي

آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42 قانون تجارت  الکترونیکی

هیأت  وزیران  در  جلسه  مورخ  1383/ 10/9  بنا  به  پیشنهاد  مشترک  وزارتخانه های  بازرگانی،  امور  اقتصادی  و  دارایی،  سازمان   مدیریت  و  برنامه ریزی  کشور و  بانک  مرکزی  جمهوری  اسلامی  ایران،  موضوع  نامه  شماره  1/ 18993  مورخ  1383/9/25وزارت  بازرگانی و به استناد بند “الف” ماده (79) قانون تجارت لکترونیکی  مصوب 1382  تصویب نمود:  

ماده1 - مصرف کننده  در موارد  زیر به  علت  شرایط  خاص  کالا و خدمات،  فاقد  حق انصراف  به  شرح مندرج  در بند  “د” ماده  (38 (قانون تجارت الکترونیکی خواهد بود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند:   

الف  - در مورد خدمات، درصورتی که با توافق مصرف کننده ارایه آن قبل از پایان هفت روز کاری شروع شده باشد.   

ب - ارائه خدمات برای تحویل مواد غذایی یا سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند.  

ج ـ کالا یا خدماتی که قیمت آنها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین می شود  و خارج از اختیار تأمین کننده است 

د ـ کالاهای  ساخته  شده  با  مشخصات  فردی  مصرف کننده  که  به  طور  واضح  جنبه  شخصی  دارند  یا  اینکه  به   دلیل طبیعت  آنها  نمی توانند بازپس داده شوند و یا اینکه به  سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند.   

هـ ـ نوارهای صوتی و تصویری و نرم افزارهای رایانه ای بسته بندی شده که به وسیله مصرف کننده باز شده باشند.   

و- روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات   
 
تبصره  ـ سازمان  حمایت مصرف کنندگان  و تولید کنندگان  موظف  است  فهرستی  از مصادیق  کالاها  و خدمات  مندرج  در بند  “ج ”  این  ماده  را  تهیه  و  ضمن  نگهداری  اطلاعات  به  صورت  روزآمد،  از  طریق  شبکه  جامع  اطلاع رسانی  بازرگانی  کشور  و  پایگاه  اطلاع رسانی سازمان یادشده به آگاهی عموم برساند.
 
ماده2- خدمات  مالی  زیر،  موضوع  بند  “الف” ماده  (42) قانون  تجارت  الکترونیکی خارج از شمول  قواعد  حمایت  از مصرف کننده  می باشد:   
 
الف ـ خدمات مربوط به سرمایه گذاری   
 
ب ـ خدمات بیمه ای   
 
ج ـ خدمات سایر مؤسسات مالی و اعتباری   
 
^